Nettsider med emneord «Norrønt språk»

Inskripsjoner med runer og latinsk skrift.
Publisert 23. mars 2020 10:07

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skrive tekst på folkespråket med runer.

Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.
Publisert 1. feb. 2017 14:14

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Publisert 23. mai 2016 14:55
Publisert 31. mai 2010 13:29