Nettsider med emneord «Norsk Folkeminnesamling»

Publisert 30. jan. 2015 12:38

Sagene i databasen er organisert etter en såkalt typekatalog. I basen er det mulig å klikke seg frem til enkeltvarianter via sagnkatalogens typefortegnelse. Det kan også gjøres søk i databasens mange oppskrifter på samler og på sted . Et kart gjør det enkelt med fylkesvise søk. I tillegg kan det gjøres fritekstsøk på tvers av eventyr- og sagngenrene.

Publisert 30. jan. 2015 12:38
Publisert 18. des. 2013 10:46

Sagene i databasen er organisert etter en såkalt typekatalog. I basen er det mulig å klikke seg frem til enkeltvarianter via sagnkatalogens typefortegnelse. Det kan også gjøres søk i databasens mange oppskrifter på samler og på sted . Et kart gjør det enkelt med fylkesvise søk. I tillegg kan det gjøres fritekstsøk på tvers av eventyr- og sagngenrene.

Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02
Publisert 11. des. 2013 15:02