Nettsider med emneord «Ordforråd»

Publisert 17. nov. 2014 18:22

I prosjektet Norske barns første ord undersøker vi hvilke ord norske barn lærer først.

Publisert 17. sep. 2010 14:49

Prosjektet undersøker den aller tidligste språklige utviklingen hos små barn som skal lære norsk.

Publisert 31. mai 2010 13:29