Personer med emneord «PPU»

Navn Telefon E-post Emneord
Burke, David Andrew Førstekonsulent d.a.burke@ils.uio.no PPU, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47 22854154 anne.lidal@ils.uio.no Opptak, PPU, Studieadministrasjon