Nettsider med emneord «Pedro Almodóvar»

Bildet kan inneholde: pakkede varer, ansikt, hake, nese, panne.
Publisert 28. apr. 2020 11:22

Además de ser linda, fea o sensual, la piel es un hogar, un caparazón humano, algo que nos protege. Los rasgos (o la falta de ellos) cuentan nuestra historia en una manera única, a pesar de nuestra búsqueda colectiva de una piel impecable. Y sí, la belleza, la superficie, importa, no se puede negar. Cuando se desarrolla la trama de esta película, queda claro que no se puede cambiar la piel sin que cambie el interior también. Ambos dos están vinculados como dos gotas de agua.

Bildet kan inneholde: pakkede varer, ansikt, hake, nese, panne.
Publisert 28. apr. 2020 11:22

I tillegg til å være vakker, stygg eller sensuell, er huden et slags hjem, et menneskeskjell; noe som beskytter oss. Merker på huden (eller mangelen på dem) kan fortelle historien vår på en helt spesiell måte, til tross for vårt kollektive jag etter den perfekte huden. Og ja, skjønnhet, overflaten teller – det kan man ikke nekte for. Når handlingen utfoldes i denne filmen, blir det klart at man kan ikke endre huden uten at det som er inni også forandres. Det er to sider av samme sak.