Nettsider med emneord «Psykolingvistikk»

Publisert 13. juni 2018 16:14
Publisert 13. jan. 2017 11:25
Publisert 14. okt. 2016 13:52
Publisert 30. aug. 2016 15:49
Logo Norwegian Words
Publisert 17. nov. 2014 16:59

A psycholinguistic database

Norwegian words is a a searchable lexical database containing approximately 1650 Norwegian nouns, verbs and adjectives. On this website you will find information about different properties that can affect acquisition, storage and processing of these words in speakers with and without speech and language difficulties.

Publisert 7. feb. 2013 20:24

Leksikalsk database over et utvalg norske ord

Alle ordene vi kan, er lagret i hjernen vår, og vi henter dem fram når vi snakker, lytter, skriver og leser. De ordene vi bruker, sier noe om hvordan vi forstår verden og vår plass i den.

Publisert 10. jan. 2013 10:27
Publisert 24. okt. 2012 14:02

Leksikalsk database over et utvalg norske ord

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over ca 1650 norske substantiver, verb og adjektiver. Her finner du opplysninger om egenskaper ved disse ordene som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.

Publisert 30. aug. 2011 09:55

Billedlighet (imageability) dreier seg om hvor lett det er å danne seg et mentalt bilde eller en mental forestilling av hva et ord refererer til.