Personer med emneord «Refusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aulin, Thomas Rådgiver +47-22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Refusjon, Nettpublisering, Reise, ePhorte, Forskudd
Berg, Victoria Tømmeraas Førstekonsulent +47-22854485 v.t.berg@imv.uio.no SFF, karriereutvikling, Innkjøper, Faktura, Reiseregning, Reise, Kontrakter, Bilagslønn, Arrangementer, Refusjon, Nettpublisering
Børing, Mette Seniorkonsulent +47-22854310 mette.boring@admin.uio.no Refusjon, Innkjøp
Carlosama, Monica Carvajal Seniorrådgiver +47-22856234 m.c.carlosama@admin.uio.no Rapportering, Regnskap, Refusjon, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47-22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Hveem, Marie Sofie Førstekonsulent +47-23066823 +47 48250622 m.s.hveem@medisin.uio.no Administrasjon, Nettpublisering, Fakturaer, Refusjon
Jørgensen, Ragnhild Seniorkonsulent +47-22852121 ragnhild.jorgensen@odont.uio.no Fakturaer, Refusjon, Basware, Reise, Akan
Kjærnet, Anniken Rådgiver +47-22859210 anniken.kjarnet@medisin.uio.no Bilag, Kontrollprogram, Fakturaer, Honorar, Refusjon
Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47-95760046 (mob) henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47-22856241 +47-95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Næss, Hilde Seniorkonsulent +47-22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Olsen, Gry Elisabeth Seniorkonsulent +47-22840321 +4795182445 (mob) g.e.olsen@odont.uio.no Basware, Refusjon, innkjøp, HR-portalen, Reise
Reierstad, Ingrid Førstekonsulent +47-22851679 ingrid.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Roser, Mari Seniorkonsulent +47-22840757 mari.roser@usit.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer, Refusjon
Røysum, Terje Innkjøper og arkivansvarlig +47-22858795 terje.roysum@sum.uio.no Refusjon, ePhorte, Reise
Sak, Malgorzata Magdalena Førstekonsulent +47-23071341 m.m.sak@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Refusjon, eOmpostering, Fakturering ut, Bilagslønn, Nettpublisering, Forskningsseminarer
Sivakumaran, Rajeswary Konsulent +47-22841045 rajeswary.sivakumaran@admin.uio.no Refusjon, Lønn
Stageberg, Kari Rådgiver +47-22841031 kari.stageberg@admin.uio.no Refusjon, Forskudd, Reise
Strømvoll, Anne Rådgiver +47-22856319 anne.stromvoll@admin.uio.no Forskudd, Reise, Refusjon
Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47-22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon