Nettsider med emneord «Renessanse»

Publisert 9. okt. 2019 14:28

Where does the truth lie? This workshop uses Bologna and its art to discuss theories and attitudes concerning truth and truth-telling in the early modern period.

Publisert 5. apr. 2018 11:18
En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.
Publisert 12. feb. 2018 12:59

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Publisert 4. aug. 2017 10:36
Publisert 5. juli 2016 10:28
Publisert 3. juli 2013 14:50
Publisert 26. aug. 2011 12:33
Publisert 2. juni 2010 11:56