Nettsider med emneord «Renessansehumanisme»

En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.
Publisert 12. feb. 2018 12:59

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.