Nettsider med emneord «Representasjon»

Publisert 9. jan. 2019 14:34
Publisert 10. apr. 2018 13:24
En eksplosjon av konfetti på en konsert.
Publisert 19. mars 2018 16:12

Prosjektet, Å sanse representasjonsobjekter: En studie av strukturelle fellestrekk mellom språk, bilder og musikk, vil gjøre en enhetlig undersøkelse av vår sansning av tre svært ulike representasjonsfenomener: språk, bilder og musikk.