Personer med emneord «Resepsjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergh-Smith, Christine Konsulent +47 22856227 christine.bergh-smith@iln.uio.no Resepsjon
Bär, Silvio Friedrich Professor +47 22855338 s.f.bar@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Retorikk, Intertekstualitet, Resepsjon
D'Amico, Giuliano Førsteamanuensis +47 22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Nordisk litteratur, Vestlig esoterisme, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, litteratursosiologi
Fosvold, Jon Erlend Førstekonsulent +47 22855060 j.e.fosvold@ils.uio.no Resepsjon
Haider, Ridah Førstekonsulent +47 22855352 ridah.haider@iped.uio.no Bestilling, Innkjøp, Resepsjon, KUL masterprogram
Omnes, Kristian Rådgiver +47 22859995 kristian.omnes@khm.uio.no Administrasjon, Utstillinger, Resepsjon, Innkjøper, Bestillingssystemet, Kontrakter
Rodriguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Sandberg, Kristin Lømo Konsulent +47 22850402 k.l.sandberg@media.uio.no Innkjøp, Aktivisering av adgangskort, Bilag, Resepsjon, Fakturaer, Post
Seierstad, Gjøril Konsulent +47 22851188 gjoril.seierstad@medisin.uio.no Resepsjon
Valseth, Rosa Elizabeth Førstekonsulent +47 22840701 r.e.valseth@iped.uio.no Resepsjon, Rekvisita, Arrangementer
Xia, Liyang Førsteamanuensis +47-22858687 liyang.xia@ibsen.uio.no Ibsen, Kina, Kjønnsforskning, Teatervitenskap, Oversettelsesstudier, Resepsjon, Digital humaniora
Zilmer, Kristel Førsteamanuensis +47 22859543 kristel.zilmer@khm.uio.no Runologi, Skriftkultur, Epigrafi, Norrøn filologi, Ikonografi, Arkeologiske gjenstander, Tekstualitet, Materialitet, Resepsjon