Nettsider med emneord «Romanteori»

Publisert 9. mars 2017 13:13
Publisert 21. des. 2015 13:45

What changes in eighteenth-century writing style and storytelling have contributed to the immersive nature of narrative prose that we still consider the hallmark of the novel today?

Publisert 21. des. 2015 13:43

Hvilke endringer i 1700-tallets stil og fortellemåte var det som bidro til innlevelse i fortellende prosa på en måte vi fremdeles betrakter som det viktigste kjennetegnet ved våre dagers roman?

Publisert 4. juni 2010 13:58