Nettsider med emneord «Runer»

Inskripsjoner med runer og latinsk skrift.
Publisert 23. mars 2020 10:07

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skrive tekst på folkespråket med runer.

Publisert 2. okt. 2017 16:41
 Bok med brunt treomslag.
Publisert 14. feb. 2017 14:03

Mellom runer og manuskript fanst innskriftene med latinske bokstavar. Dette er den første omfattande studien av desse innskriftene og av rolla dei spela i norsk vikingtid og mellomalder.

Publisert 12. juni 2014 12:31