Nettsider med emneord «Samfunnskontakt»

Publisert 7. feb. 2018 13:52
Publisert 14. feb. 2012 13:36
Publisert 14. mars 2011 07:39

9 av 10 arbeidsgivere er så godt fornøyd med ansatte de har rekruttert fra Universitetet i Oslo at de kan tenke seg å ansette studenter ved universitetet igjen. Det viser resultatene fra UiOs store Arbeidsgiverundersøkelse 2010 (pdf - kortversjon).

Publisert 9. juni 2008 12:26