Nettsider med emneord «Senantikken»

Gammel bygning på en høyde med søyler som er menneskemotiv. Utsikt over byen også. Foto.
Publisert 16. juli 2019 12:49

Gruppen arbeider med å produsere forskning om antikk filosofi, og driver opplæring i det tverrfaglige masterprogrammet Antikkens filosofi.

People by a wall and two other pictures of walls. Collage. Photo.
Publisert 20. juni 2018 13:55

Det norske institutt er medarrangør til konferansen som holdes på British School 20 - 21 juni 2018. Instituttets postdoktor Simon Barker deltar med innlegg 21. juni kl. 12:00.