Nettsider med emneord «Språk»

Doktorgradskandidat Steve Pepper
Publisert 30. okt. 2020 15:39

Master Steve Pepper ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The typology and semantics of binominal lexemes: Noun-noun compounds and their functional equivalents.

Diffuse ting som blomster med mer i et fargespill. Maleri.
Publisert 19. mars 2018 16:12

Prosjektet «Å sanse representasjonsobjekter: En studie av strukturelle fellestrekk mellom språk, bilder og musikk» vil gjøre en enhetlig undersøkelse av vår sansning av tre svært ulike representasjonsfenomener: språk, bilder og musikk.