Nettsider med emneord «Språkkontakt»

Publisert 3. sep. 2019 09:01
Publisert 17. jan. 2018 13:06

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Publisert 4. feb. 2016 08:49
Publisert 31. mai 2010 13:29