Nettsider med emneord «Språkstilegnelse»

A woman with blond hair smiles
Publisert 29. apr. 2022 11:45

Mary Beth er førsteårs PhD-stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Hun jobber under veiledning av Ingrid Lossius Falkum (som en del av DEVCOM-prosjektet) og doktorgraden hennes handler om den bokstavelige skjevheten i barns figurative språkutvikling. Mary Beth har en MAS fra University of Basel og har nylig sluttet seg til akademia igjen etter å ha jobbet som Senior Science Advisor for NZ Department of Conservation.

Foredraget vil holdes på engelsk.