Nettsider med emneord «Språktilegnelse»

Publisert 17. jan. 2018 13:06

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Publisert 17. nov. 2014 18:22

I prosjektet Norske barns første ord undersøker vi hvilke ord norske barn lærer først.

Publisert 2. mai 2013 13:45

Fokuset i dette prosjektet ligg på fonologiske, leksikalske og grammatiske ferdigheiter hos personar med CdCS.

Publisert 17. sep. 2010 14:55

Formidlingsnettstedet «Språkvansker» er etablert for å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med ulike brukergrupper. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.

Publisert 17. sep. 2010 14:49

Prosjektet undersøker den aller tidligste språklige utviklingen hos små barn som skal lære norsk.

Publisert 23. aug. 2010 16:11

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Publisert 23. aug. 2010 16:11

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder.

Publisert 5. mai 2010 14:49

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder. Resultatene fra undersøkelsen er blant annet publisert som et sett av normer som for eksempel helsestasjoner eller andre som arbeider med barns tidlige kommunikasjonsutvikling  kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn.