Nettsider med emneord «Språkvitenskap»

Publisert 9. sep. 2021 10:27
Publisert 14. sep. 2020 11:06
Publisert 5. juni 2018 10:19
Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, skrive, papir.
Publisert 17. jan. 2018 13:06

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Publisert 12. des. 2017 10:00
Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.
Publisert 1. feb. 2017 14:14

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Publisert 5. sep. 2016 09:00

Vikingene ga engelskmennene mange nye ord, men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket. Med kunnskap og humor forteller språkforsker Kristin Bech historien om engelsk gjennom 1600 år.

Publisert 29. aug. 2014 10:48
Publisert 23. sep. 2010 12:00
Publisert 4. juni 2010 14:24
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29