Nettsider med emneord «Streaming»

Publisert 2. feb. 2014 15:22

The project has researched audiences experience of live music and the use of new digital music services in the period 2010-2016. Main findings are summarized here. Academic publications will be updated under the list of publications.

Publisert 23. jan. 2014 16:58

Vi har forsket på publikums live-opplevelser og bruken av nye digitale musikktjenester i perioden 2010-2016. Hovedfunn fra prosjektet er oppsummert her. Vitenskapelige publikasjoner oppdateres også etter prosjektet nå er avsluttet.

Publisert 22. nov. 2012 14:25

The project has researched audiences experience of live music and the use of new digital music services in the period 2010-2016. Main findings are summarized here. Academic publications will be updated under the list of publications.