Nettsider med emneord «Syntaks»

Publisert 22. sep. 2021 08:24
Publisert 9. sep. 2021 10:27
Publisert 6. apr. 2021 17:12
Publisert 26. jan. 2021 15:45
Publisert 5. juni 2018 10:45
Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.
Publisert 1. feb. 2017 14:14

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Publisert 23. mai 2016 14:51
Publisert 23. mai 2016 14:47
Publisert 16. jan. 2015 13:13
Publisert 16. aug. 2010 13:32
Publisert 4. juni 2010 14:14
Publisert 3. juni 2010 14:55
Publisert 2. juni 2010 11:56
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 21. mai 2010 17:08