Nettsider med emneord «Tekstanalyse»

Publisert 19. mars 2018 14:00
En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.
Publisert 12. feb. 2018 12:59

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Publisert 6. jan. 2016 09:12
Publisert 13. mars 2015 11:04
Publisert 11. feb. 2013 12:27