Nettsider med emneord «Tid»

vevmønster
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Bilde: "The Voyager Golden Record" fra 1977, NASA.
Publisert 30. okt. 2018 14:49

Hva betyr det hvis det vi kaller «fortid» omfatter mange millioner år? Og likedan, hvis «fremtid» skal kombinere både budsjettforhandlinger og konsekvensene av å nå eller ikke nå togradersmålet? Hvilken «nåtid» lever vi i da? Prosjektet «Livstider: en naturhistorie for samtiden» skal besvare disse og lignende spørsmål, som følger av at naturen griper inn i historien på måter som vi ikke lenger kan ignorere.

Publisert 11. mars 2014 13:40
Publisert 3. juli 2013 14:50