Nettsider med emneord «Tid»

Publisert 1. sep. 2022 13:02
Bilde av et coronavirus
Publisert 2. sep. 2021 19:49

Pandemien raser videre i verden, men i Danmark er den snart forbi. Hvordan kan man forme og omforme en samfundskrise? Det handler om brugen af fornufts- og følelsesappeller over tid.

Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Rund gullplate med symboler på. Foto.
Publisert 30. okt. 2018 14:49

Hva betyr det hvis det vi kaller «fortid» omfatter mange millioner år? Og likedan, hvis «fremtid» skal kombinere både budsjettforhandlinger og konsekvensene av å nå eller ikke nå togradersmålet? Hvilken «nåtid» lever vi i da? 

Publisert 11. mars 2014 13:40
Publisert 3. juli 2013 14:50