Nettsider med emneord «Tysk språk»

Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.
Publisert 1. feb. 2017 14:14

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Publisert 23. sep. 2010 12:01
Publisert 4. juni 2010 14:41
Publisert 4. juni 2010 14:14
Publisert 3. juni 2010 14:55