Nettsider med emneord «Utdanning»

Publisert 4. okt. 2017 09:51

UiO har laget en ny og enkel tjeneste for opptak av forelesninger. Tjenesten har fått det velklingende navnet Forelesningsopptak.

Publisert 22. aug. 2017 12:27

Studenthverdagen omfatter en stor andel tid som studentene selv velger hvordan de vil bruke. Hvordan oppleves denne situasjonene av lærere og studenter?

Publisert 22. aug. 2017 12:23

Gode studieprogrammer må vedlikeholdes i samspill med samfunnet og arbeidslivet: Hvordan presenterer vi programmene slik at evalueringspanelene kan gjøre en god jobb? Hvordan følger vi opp innspillene vi får fra studenter og eksterne deltagere?

Publisert 1. feb. 2016 10:02

Dagens likestillingsdebatt er merkverdig lite opptatt av de nye, store fremvoksende kjønnsforskjellene i utdanning og arbeidsliv.

Publisert 14. des. 2015 18:12

Våren 2016 publiseres tredje nummer av Molo, med temaet «Utdanning».

Publisert 17. okt. 2012 20:38

Har du noen gang tenk over hvordan man som student ser for seg arbeidslivet? For min egen del, har jeg sett for meg strukturerte møter, definerte mål og klare budskap.

Publisert 9. okt. 2006 00:00