Nettsider med emneord «digitalisering»

Publisert 18. mars 2021 11:58
fotokollasje
Publisert 21. feb. 2019 16:36

Velkommen til foredrag om digital historieformidling! Knut Paasche fra NIKU og Hallvard Lavoll fra OsloMet forteller om hvordan de jobber med digital historie- og forskningsformidling. 

Publisert 23. jan. 2014 16:58

Vi har forsket på publikums live-opplevelser og bruken av nye digitale musikktjenester i perioden 2010-2016. Hovedfunn fra prosjektet er oppsummert her. Vitenskapelige publikasjoner oppdateres også etter prosjektet nå er avsluttet.