Nettsider med emneord «digitalisering»

fotokollasje
Publisert 21. feb. 2019 16:36

Velkommen til foredrag om digital historieformidling! Knut Paasche fra NIKU og Hallvard Lavoll fra OsloMet forteller om hvordan de jobber med digital historie- og forskningsformidling. 

Publisert 6. nov. 2018 16:57

Omvendt klasserom («flipped classroom») er en pedagogisk tilnærming til forholdet mellom studentens egen forberedelse og møtet mellom underviser og student. Hva slags aktiviteter bør disse ulike fasene i studiehverdagen brukes til? Hvilken måte å organisere undervisning og selvstudium på gir størst læringsutbytte?

Publisert 21. aug. 2018 14:29

Fra høsten 2018 er det et krav om sensorveiledninger til alle eksamener. Hva er en god sensorveiledning? Hvordan sikrer vi sammenheng mellom læringsmål, undervisningsopplegg, eksamensoppgaver og sensorveiledninger? Kan sensorveiledninger også spille en rolle i arbeidet med å sørge for progresjon, sammenheng og helhet i studieløpene?

Publisert 15. mars 2018 10:17

Ordet «digitalisering» er overalt i høyere utdanning, i diskusjoner og i konkrete prosjekter som påvirker studenter og ansatte. Hvordan opplever undervisere og studenter som ikke er spesielt opptatt av digitalisering sin digitale HF-hverdag? Hvordan orienterer nye og gamle studenter og undervisere seg i det digitale landskapet? Hvordan kan vi ta i bruk de riktige digitale ressursene på en kreativ og positiv måte? Hvilke fallgruver bør vi unngå? Vi hører fra forskere, studenter og undervisere og inviterer til diskusjon.

Publisert 10. aug. 2015 11:28
Publisert 23. jan. 2014 16:58

Vi har forsket på publikums live-opplevelser og bruken av nye digitale musikktjenester i perioden 2010-2016. Hovedfunn fra prosjektet er oppsummert her. Vitenskapelige publikasjoner oppdateres også etter prosjektet nå er avsluttet.