Nettsider med emneord «dokumentar»

Julianne Yang
Publisert 6. feb. 2018 16:06

Hvordan framstilles Kina i norske medier, og hvordan har denne framstillingen utviklet seg fra slutten av 1960-tallet til i dag?

Publisert 4. jan. 2018 17:19

How do contemporary Scandinavian audio-visual narratives represent the experience of being privileged in a world shaped by global injustice?

Publisert 4. jan. 2018 17:16

Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media