Nettsider med emneord «filologi»

Publisert 4. sep. 2020 14:03
Publisert 28. okt. 2016 14:23
Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Publisert 4. juni 2010 15:53
Publisert 4. juni 2010 14:03