Nettsider med emneord «kulturhistorie»

Publisert 5. aug. 2019 10:04
Publisert 8. feb. 2019 09:44
Publisert 10. sep. 2018 10:03
Publisert 23. aug. 2018 09:13
Skilt for kulturminne i en åker.
Publisert 14. feb. 2018 15:33

Hvordan knytter religiøse fortellinger seg til steder, landskaper og regioner?

Publisert 28. aug. 2017 10:18
Publisert 23. mai 2017 10:58
Publisert 23. feb. 2017 10:07
Publisert 8. feb. 2017 09:41
Publisert 8. feb. 2017 09:30
Publisert 4. okt. 2016 10:24
Publisert 23. aug. 2016 15:34
Publisert 8. juni 2016 10:12

Fortel forfattarmuseum oss eigentleg noko om verket til forfattaren? Kvifor får somme forfattarar eit museum, og andre ikkje?

Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Publisert 7. jan. 2016 11:33
Publisert 6. jan. 2016 10:32
Publisert 10. aug. 2015 11:28
Publisert 10. aug. 2015 11:12
Publisert 6. aug. 2015 11:06
Publisert 3. aug. 2015 09:44
Publisert 9. jan. 2015 09:12
Publisert 9. jan. 2015 08:44
Publisert 5. jan. 2015 11:20
Publisert 2. jan. 2015 13:15
Publisert 17. okt. 2013 10:13