Nettsider med emneord «kulturhistorie»

Publisert 5. aug. 2019 10:04
Publisert 8. feb. 2019 09:44
Publisert 10. sep. 2018 10:03
Publisert 9. aug. 2018 10:45
Publisert 9. aug. 2018 10:44
Skilt for kulturminne i en åker.
Publisert 14. feb. 2018 15:33

Hvordan knytter religiøse fortellinger seg til steder, landskaper og regioner?

Olemic Thommessen.
Publisert 16. nov. 2017 15:59

Eilert Sundt leseseminar er et åpent seminar for alle som ønsker å bruke jubileumsåret til nylesning og diskusjon av Sundts tekster. Vi inviterer herved til leseseminarets avslutningsmarkering med Olemic Thommessen og Einar Lie.

Publisert 24. okt. 2017 10:15

Hvilke idéer og forestillinger om «fanter» finner man i Eilert Sundts bok Fante- eller Landstrygerfolket i Norge fra 1850? Hvordan anvender majoritetskulturer minoritetskulturer i sin streben etter selvforståelse? Hvordan har forfattere og kulturhistorikere tatt opp og diskutert disse idéene og forestillingene?

Bakgård fra 1955 med klessnor.
Publisert 9. okt. 2017 13:22

Hvordan undersøkte Eilert Sundt renslighet – og hva kan vi bruke hans undersøkelse til i dag? Det er to av spørsmålene som stilles i dette seminaret.

Publisert 23. mai 2017 10:58
Publisert 23. feb. 2017 10:07
Publisert 8. feb. 2017 09:41
Publisert 8. feb. 2017 09:30
Publisert 4. okt. 2016 10:24
Publisert 8. juni 2016 10:12

Fortel forfattarmuseum oss eigentleg noko om verket til forfattaren? Kvifor får somme forfattarar eit museum, og andre ikkje?

Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Publisert 7. jan. 2016 11:33
Publisert 6. jan. 2016 10:32
Publisert 10. aug. 2015 11:28
Publisert 10. aug. 2015 11:12
Publisert 6. aug. 2015 11:06
Publisert 3. aug. 2015 09:44
Publisert 9. jan. 2015 09:12
Publisert 9. jan. 2015 08:44
Publisert 5. jan. 2015 11:20