Nettsider med emneord «læringsstrategier»

Publisert 6. nov. 2018 16:57

Omvendt klasserom («flipped classroom») er en pedagogisk tilnærming til forholdet mellom studentens egen forberedelse og møtet mellom underviser og student. Hva slags aktiviteter bør disse ulike fasene i studiehverdagen brukes til? Hvilken måte å organisere undervisning og selvstudium på gir størst læringsutbytte?

Publisert 21. aug. 2018 14:29

Fra høsten 2018 er det et krav om sensorveiledninger til alle eksamener. Hva er en god sensorveiledning? Hvordan sikrer vi sammenheng mellom læringsmål, undervisningsopplegg, eksamensoppgaver og sensorveiledninger? Kan sensorveiledninger også spille en rolle i arbeidet med å sørge for progresjon, sammenheng og helhet i studieløpene?

Publisert 15. mars 2018 10:17

Ordet «digitalisering» er overalt i høyere utdanning, i diskusjoner og i konkrete prosjekter som påvirker studenter og ansatte. Hvordan opplever undervisere og studenter som ikke er spesielt opptatt av digitalisering sin digitale HF-hverdag? Hvordan orienterer nye og gamle studenter og undervisere seg i det digitale landskapet? Hvordan kan vi ta i bruk de riktige digitale ressursene på en kreativ og positiv måte? Hvilke fallgruver bør vi unngå? Vi hører fra forskere, studenter og undervisere og inviterer til diskusjon.

Publisert 24. jan. 2018 10:16

Overgangen mellom videregående skole og universitetsstudier er en utfordring for både nye studenter og forelesere. Studenter skal lære seg nye arbeidsformer og forelesere skal legge til rette for en god læringsprosess.