Nettsider med emneord «litteratur og litteraturvitenskap»

Publisert 6. sep. 2021 15:40
Publisert 5. aug. 2020 09:39
Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 10. okt. 2018 15:17

“Household effects in the writer’s house museum: Johnson’s coffee-pot and Twain’s effigy”

Publisert 2. feb. 2018 09:59
Publisert 23. jan. 2018 14:11

Velkommen til gjesteforelesning med forsker og forfatter Christian Guay-Poliquin (Université du Québec à Montréal). "Le territoire et les zones urbains dans la littérature québécoise au 20e siècle."

Publisert 4. sep. 2017 09:14
Publisert 6. apr. 2017 08:52
Publisert 7. nov. 2016 14:46

Etikk har lenge vore oversett i litteraturdebatten, men romanar som ligg tett opp til røynda tvingar temaet fram, ifølgje litteraturprofessor Jakob Lothe.

Publisert 8. juni 2016 10:12

Fortel forfattarmuseum oss eigentleg noko om verket til forfattaren? Kvifor får somme forfattarar eit museum, og andre ikkje?

Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Publisert 5. jan. 2015 11:22
Publisert 12. juni 2014 12:31
Publisert 4. juni 2010 15:38
Publisert 4. juni 2010 14:23
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29