Nettsider med emneord «litteratur og litteraturvitenskap»

vevmønster
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 10. okt. 2018 15:17

“Household effects in the writer’s house museum: Johnson’s coffee-pot and Twain’s effigy”

Publisert 2. feb. 2018 09:59
Publisert 23. jan. 2018 14:11

Velkommen til gjesteforelesning med forsker og forfatter Christian Guay-Poliquin (Université du Québec à Montréal). "Le territoire et les zones urbains dans la littérature québécoise au 20e siècle."

Publisert 24. nov. 2017 12:01
Publisert 4. sep. 2017 09:14
Publisert 6. apr. 2017 08:52
Publisert 7. nov. 2016 14:46

Etikk har lenge vore oversett i litteraturdebatten, men romanar som ligg tett opp til røynda tvingar temaet fram, ifølgje litteraturprofessor Jakob Lothe.

Publisert 8. juni 2016 10:12

Fortel forfattarmuseum oss eigentleg noko om verket til forfattaren? Kvifor får somme forfattarar eit museum, og andre ikkje?

Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Publisert 5. jan. 2015 11:22
Publisert 12. juni 2014 12:31
Publisert 17. juni 2013 13:17
Publisert 4. juni 2010 15:38
Publisert 4. juni 2010 14:23
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29