Nettsider med emneord «litteratursosiologi»

Publisert 15. aug. 2017 14:04
Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk.