Personer med emneord «masteroppgaver»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Caroline Hansen Hansen, Caroline Studiekonsulent for filosofi 22858038 (Jeg er i delvis permisjon. Ta kontakt med studiekonsulent Tor Ivar Østmoe.) c.c.hansen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, masteroppgaver, undervisningsplanlegging