Nettsider med emneord «norsk»

Bildet kan inneholde: topp, ansikt, panne, hake, t skjorte.
Publisert 30. okt. 2019 12:28

Mario Puertas es traductor y profesor de español y francés. Su experiencia con la traducción es muy amplia: Además de textos literarios, ha traducido guiones cinematográficos y subtítulos para cine y televisión. Ha sido intérprete consecutivo y simultáneo, así como traductor de material técnico y jurídico. Asimismo, ha realizado numerosas locuciones y doblajes para diversas entidades audiovisuales. Sus traducciones son, en su mayoría, del noruego, francés e inglés al español.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, øyenbryn, ansiktsuttrykk.
Publisert 17. okt. 2019 11:12

På dette seminaret får du møte Christina Violeta Thrane Storsve, statsautorisert tolk, audiovisuell oversetter og redaktør hos SDI Media, der hun har arbeidet siden 2007. Hun jobber blant annet med opplæring av frilansere, korrektur og skriving av synstolkingsmanus. Hovedtyngden har likevel ligget på å oversette TV-serier og filmer fra spansk eller engelsk til norsk. 

Slik Christina Violeta ser det, er teksting en slags hybrid mellom tolking og oversettelse. Det muntlige og dagsaktuelle språket skal festes i to skriftlige linjer á 37 tegn. 

Publisert 24. feb. 2014 13:34