Personer med emneord «ph.d.»

Navn Telefon E-post Emneord
Aarnes, Louise Kristine Rådgiver +47 22845303 l.k.aarnes@medisin.uio.no Ph.d., Forskningsadministrasjon, Emner, Nettpublisering, Forskerutdanning
Alver, Ivar Seniorkonsulent +47 22845333 +4748254524 (mob) ivar.alver@medisin.uio.no Rapportering, Ph.d., Forskningsadministrasjon
Andronova, Natalia Seniorrådgiver 22845337 natalia.andronova@odont.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Arnesen, Gørill Rådgiver +47 22859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bjørnerud, Kari-Anne Rådgiver +47 22845336 +4795999390 (mob) k.a.bjornerud@medisin.uio.no Administrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Avhandlinger, Prøveforelesning, Disputas
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47 22856353 +47 95209393 (mob) merethe.bremer@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Kvalitetssystem, Rapportering, Statistikk
Corell, Mari Rådgiver +47 22856360 +47 98472085 mari.corell@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d.
Dragisic, Biljana Seniorkonsulent +47 22855882 biljand@math.uio.no FS, Studieveiledning, Godkjenning, Semesterstart, Pensum, Ph.d., Studiekvalitet, TP, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Disputaser
Engen, Stian Seniorrådgiver +47 22840262 +47 90086312 stian.engen@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Karrierestøtte, Ph.d., postdok
Enger, Tone Seniorkonsulent +47 22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Frammarsvik, Stian Førstekonsulent +47 22844704 stian.frammarsvik@medisin.uio.no Ph.d., Forskerutdanning
Handberg, Hege Rådgiver +47-22850331 hege.handberg@teologi.uio.no Forskerutdanning, Disputas, Kvalitetssystem, Regelverk, Ph.d.
Skogli, Håkon Førstekonsulent +47 22845332 hakon.skogli@medisin.uio.no ph.d., opptak, forskning
Stensland, Malin Folgerø Rådgiver +47 22854827 m.f.stensland@sv.uio.no Ph.d.
Younes, Sarah Rådgiver +47 22840923 sarah.younes@sv.uio.no Ph.d., Arrangementer
Øvsthus, Synneve Rådgiver +47 22845304 synneve.ovsthus@medisin.uio.no Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Emner, Ph.d.