Nettsider med emneord «problemstilling»

Publisert 25. jan. 2018 10:18

Forskningsspørsmålene er utarbeidet for å gi en dypere forståelse av hvordan teknologien, designet og algoritmene påvirker brukerne og deres konsumering av kulturindustrien. I tillegg vil STREAM prosjektet fokusere på hvordan ulike teknologier og forretningsmodeller transformerer verdiskapingen og distribusjonen for ulike medieindustrier.