Personer med emneord «prosjektledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Aaby, Bent Seniorarkitekt +47-91721532 (mob) bent.aaby@admin.uio.no Verneplaner, Prosjektledelse, Skilting
Andersen, Cecilie Seniorrådgiver +47-22851802 +47-97755640 (mob) cecilie.andersen@admin.uio.no HR-utvikling, Kompetanseutvikling, Kurs, Prosjektledelse
Andersen, Lena Seksjonssjef +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no Prosjektledelse, Arkiv, ePhorte
Andresen, Rasmus G. Seniorrådgiver +47 228 58313 r.g.andresen@hf.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, Strategi
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47-22851815 +47-95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Buvik, Trond Senioringeniør +47-91853199 (mob) trond.buvik@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse, Brukerbehov
Faye-Lund, Trine Seniorarkitekt +47-48040268 (mob) trine.faye-lund@admin.uio.no Prosjektledelse
Fjeld, Hans Kristian Seksjonssjef +47-22854343 +47-93264903 (mob) h.k.fjeld@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Systemutvikling, Cerebrum, Integrasjoner
Flesland, Marianne Sinead Seniorrådgiver +47-22858588 +47-40220552 m.s.flesland@admin.uio.no Økonomistyring, Prosjektledelse, Prosesstøtte, Prosessledelse, Tableau
Forsbring, Morten Werner Seksjonssjef +47-22852893 +47-90039290 (mob) werner@usit.uio.no virtualisering, lagring, backup, datarom, prosjektledelse, linux, nettverk, høytilgjengelighet, IPv6, DNS, hostmaster
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Haugen, Leif Jarle Seniorarkitekt +47-91756376 (mob) l.j.haugen@admin.uio.no Byggesaker, Universell utforming, Prosjektledelse
Hauglin, Helge Senioringeniør +47-22840751 helge.hauglin@usit.uio.no Lagring, backup, unix, prosjektledelse
Heesch, Christina Seniorrådgiver +47-22851140 92456870 (mob) christina.heesch@medisin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Internkommunikasjon, Sosiale medier, Prosjektledelse
Hemsing, Gry Anita Prosjektleder 22857004 g.a.hemsing@admin.uio.no Prosjektledelse, Prosessforbedring, Digitalisering, Endringsledelse, Strategi, Studieadministrasjon
Hovlandsvåg, Joakim Senioringeniør +47-22840195 +47-41663174 (mob) joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Høgdahl, Sven Seniorrådgiver +47-22845330 +4799576812 (mob) sven.hogdahl@usit.uio.no Nettsider, Web, Innholdsrådgivning, Interaksjonsdesign, UX, Prosjektledelse
Jenssen, Astrid Elisabeth Senioringeniør +47-22852468 +47-90108879 (mob) a.e.jenssen@usit.uio.no Web, Vortex, Prosjektledelse, Systemutvikling, Nettsider
Johansen, Bente Seniorrådgiver +47-22844074 +47 46696176 bente.johansen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Rekruttering, Regelverk, HR-system, Personaladministrasjon, Likestilling, Sidegjøremål
Johnsen, Dyveke Senior forskningsrådgiver +47 22840560 +4798878742 dyvekej@ifi.uio.no Ekstern finansiering, CRIStin, Forskningformidling, Forskningsstøtte, Økonomi, Prosjektledelse, EU, H2020, ERC, Internasjonalt samarbeid
Johnsen, Thomas Forslund Seniorarkitekt +47-91707300 t.f.johnsen@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Eiendomsutvikling
Karlgård, Tone Cecilie Simensen Universitetslektor +47-22859956 +4798649563 (mob) +47 98649563 t.c.s.karlgard@khm.uio.no Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse
Kjekshus, Gyda E Seniorrådgiver +47-22840039 +47-41522136 (mob) g.e.kjekshus@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Kolstad, Elisabeth Seksjonssjef +47-22856308 +47-95037291 (mob) elisabeth.kolstad@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Oracle
Kvernmo, Trine Merete Seniorrådgiver +47-22858458 t.m.kvernmo@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Russland, Eurasia, Norden, Nordområdene, Arktis, Ekstern finansiering, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningsadministrasjon, Prosjektledelse, Kompetanseutvikling
Kvernstuen, Liv Guro Senioringeniør +47-22851683 95 12 62 61 l.g.kvernstuen@nhm.uio.no eiendomskoordinator, Prosjektledelse
Kvernstuen, Torgeir Seksjonssjef +47-22851132 90162312 (mob) torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Administrativ ledelse, Budsjett, Mekanikk
Kværk, Geir Seniorrådgiver +47-22858860 +47-99513791 (mob) g.o.kvark@arena.uio.no Prosjektledelse, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, EU, Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte
Leira, Torkjell Seniorrådgiver +47 41405097 torkjell.leira@nhm.uio.no Biologisk mangfold, Effekter av klimaendringer, Naturmangfold, Prosjektledelse, Amazonas, Brasil, Avskoging, Regnskog, Urfolk, Menneskerettigheter, REDD+
Lindley, Kristin Prosjektleder +47-22856004 +47-95165128 (mob) kristin.lindley@admin.uio.no Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Malnes, Maja Jenssen Rådgiver +47-22858033 m.j.malnes@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Rapportering, Opplæring, Jobbnorge, Vikarbyrå, Bemanningsbyrå, Whydentify, Regelverk
Michelsen, Erik Sandberg Prosjektleder 41447539 e.s.michelsen@usit.uio.no Prosjektledelse
Mjelde, Eva Helene Prosjektleder +47-22854339 +47-90015585 (mob) e.h.mjelde@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Momyr, Hans Martin Senioringeniør +47-97664541 h.m.momyr@admin.uio.no Prosjektledelse
Morken, Tone Seniorrådgiver +47-22856322 +47-95832712 (mob) tone.morken@admin.uio.no Økonomirapporter, Prosjektledelse, Systemutvikling, Applikasjonsforvaltning, Rådgivning, Basware, Oracle
Munthe-Kaas, Erik Underdirektør +47-99206503 (mob) erik.munthe-kaas@admin.uio.no Prosjektledelse, Ledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47-22850367 brynjulv.norheim@teologi.uio.no Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Fronter, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47-22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Olsen, Rune Gruppeleder +47-22852924 +47-40214714 (mob) rune.olsen@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Drift, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Ticketsystem, Request Tracker, RT, RPA, Robot Process Automation
Ratnaweera, Chandani Seniorarkitekt +47-91832116 (mob) chandani.ratnaweera@admin.uio.no Prosjektledelse
Ravn, Lars Flønes Rådgiver +47-40048545 (mob) l.f.ravn@admin.uio.no Prosjektledelse
Rindal, Eirik Senioringeniør +47-22851872 +47-40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Rolland, Knut-Helge Ronæs Førsteamanuensis +47-92882331 knutr@ifi.uio.no digitalisering, digital innovasjon, smidige praksiser, prosjektledelse, forskningsmetode, Information systems, case studies, Tverrfaglig, IT styring
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47-22845302 +4745450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Rustad, Julianne Rådgiver +47-22841935 julianne.rustad@iakh.uio.no Forskerskole, PhD koordinator, Arkeologi, ERC, Creative IPR, Prosjektledelse, Moderne historie
Smestad, Trine Seniorrådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Sogn, Trygve Sjefingeniør +47-91607628 (mob) trygve.sogn@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Solheim, Geir Ove Senioringeniør +47-41459336 (mob) g.o.solheim@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse
Sollund, Ingvild Overingeniør +47-22840903 +47-91861876 (mob) 91861876 ingvild.sollund@usit.uio.no Web, Prosjektledelse
Solvang, Helle Seniorrådgiver +47-22852537 +47-95048969 (mob) helle.solvang@usit.uio.no BOT, Oracle, Databaser, Prosjektledelse
Stamnes, Monica Gruppeleder +47-22852503 +47-93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse, Digitalt læringsmiljø
Stensrud, John Helge Senioringeniør +47-95228708 (mob) j.h.stensrud@admin.uio.no Internkontroll, Vedlikehold, Ventilasjon, Prosjektledelse, VVS
Stokkeland, Cecilia Løyning Seniorarkitekt +47-92418968 c.l.stokkeland@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse, Strategi
Strandh, Bente Hennie Seniorrådgiver +47-22855445 +47-99225848 (mob) b.h.strandh@admin.uio.no Prosjektledelse, Koordinering, Administrasjon, Informasjon
Strøm, Marianne Seniorrådgiver +47-22851739 +47-91390908 (mob) marianne.strom@nhm.uio.no Utstillinger, Prosjektledelse
Stølan, Linn Kristin Seniorrådgiver +47-22854435 +47 40605005 l.k.stolan@admin.uio.no Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Nettredaktør, Kommunikasjon
Sørensen, Anette Avdelingsleder +47-23066824 +47 97514857 anette.sorensen@medisin.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU finansiering, Prosjektledelse, Likestilling, Anders Jahres medisinske priser, Forskerstøtte MED
Thorsen, Jan Seniorrådgiver +47-41573778 (mob) jan.thorsen@admin.uio.no Prosjektledelse, Administrative IT-tjenester, Systemeierskap
Trollsås, Brede Tarald Fannemel Seniorrådgiver +47-22841035 +47-91604437 (mob) b.t.f.trollsas@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Strategisk HR, BOTT, Rapportering, Lønnsforhandlinger
Uberg, Ulla Kurator - Universitetets kunstsamling +47-91145598 (mob) ulla.uberg@admin.uio.no Dokumentasjon, Kunsthistorie, Kunstformidling, Kunstforvaltning, prosjektledelse, kunst
Venjum, Svein Ellingson Senioringeniør +47-22844405 +47-95743355 (mob) s.e.venjum@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse, Elektro, Internkontroll
Wang, Heidi Rådgiver +47-22857846 +47-48237080 (mob) heidi.wang@admin.uio.no Basware, Oracle, Testledelse, Rådgivning, Prosjektledelse, Applikasjonsforvaltning
Wiersholm, Anne Cathrine Seniorrådgiver +47-22854867 +47-90027567 (mob) a.c.wiersholm@admin.uio.no Rådgivning, Systemutvikling, Prosjektledelse, Oracle, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Winther, Silje Seniorrådgiver +47-22841167 silje.winther@admin.uio.no Regelverk, Høringsuttalelser, Prosjektledelse
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47-22852865 +47-91796233 (mob) oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse
Ødegård, Ola Seniorrådgiver +47-22852852 +47-45507485 (mob) ola.odegard@usit.uio.no Prosjektledelse, Entreprenørskap, SLA