Nettsider med emneord «religion»

Publisert 3. okt. 2018 11:03
Publisert 24. nov. 2017 12:01
Publisert 24. nov. 2017 11:56
Publisert 14. mars 2016 13:11
Publisert 2. nov. 2012 09:24

Value Politics is an interdisciplinary research group studying the various ways that religion features in day to day international politics. The team has co-written a book on religion in international politics (Religion, State and the United Nations, Routledge 2017).

Whereas religious violence and terrorism have attracted much scholarly interest, religious actors involved in ordinary political processes have largely gone unnoticed. Similarly, the impact of religious values and ideas in ordinary political processes is a much neglected topic in the study of religion as well as political science.

Publisert 13. okt. 2012 12:17

Når ein bur i eit anna land med andre tradisjonar oppdagar ein også problem ein ikkje tenkte var moglege. Det eine er korleis ein som kvinne skal finna seg ein frisørsalong.

Publisert 16. aug. 2011 09:09

Value Politics er et tverrfaglig forskningsprosjekt som studerer religionens rolle i internasjonal politikk, med særlig fokus på FN. Prosjektet ser på hvordan religion kommer inn som verdisett; som indentitetsmarkør, og som legitimering av krav, for eksempel om staters selvstendighet.