Nettsider med emneord «sammensetninger»

Publisert 13. apr. 2012 12:06

På norsk er sammensetting, særlig av to substantiver, svært produktivt. Likevel har det ikke blitt gjort noen systematiske undersøkelser av konstruksjonen, og det mangler mye kunnskap. Jeg skal bruke det 700 millioner ord store NoWac-korpuset (laget ved Tekst­laboratoriet, UiO), samt data fra egne informanter til å kartlegge kon­struk­sjonen.

Publisert 24. aug. 2011 14:26

På norsk er sammensetting, særlig av to substantiver, svært produktivt. Likevel har det ikke blitt gjort noen systematiske undersøkelser av konstruksjonen, og det mangler mye kunnskap. Jeg skal bruke det 700 millioner ord store NoWac-korpuset (laget ved Tekst­laboratoriet, UiO), samt data fra egne informanter til å kartlegge kon­struk­sjonen.