Nettsider med emneord «samtaleanalyse»

Publisert 8. apr. 2020 16:12
Publisert 16. okt. 2019 15:17

Forskerne i gruppen Tekst og retorikk er opptatt av hvordan tekster brukes og virker i samfunnet. Her samles forskere fra fagdisipliner som retorikk, sakprosaforskning, diskursanalyse, samtaleanalyse, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk. 

Publisert 6. apr. 2017 14:10
Publisert 21. sep. 2016 11:06
Publisert 24. feb. 2014 13:34