Nettsider med emneord «språkutvikling»

Publisert 19. sep. 2022 15:13
Publisert 17. des. 2020 10:56
Publisert 17. sep. 2010 14:55

Formidlingsnettstedet «Språkvansker» er etablert for å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med ulike brukergrupper. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.