Nettsider med emneord «språkvansker»

Publisert 23. aug. 2010 16:11

Prosjektet Afasi og muntlig tekstproduksjon (2008-2012) hadde to hovedmål:

- å gi økt kunnskap om evnen til sammenhengende muntlig språkproduksjon hos norsktalende personer som er rammet av afasi, med spesielt fokus på leksikon og syntaks

- å undersøke likheter og variasjoner i språkproduksjonen hos norsktalende personer uten afasi for dermed å kunne etablere en norm for den språklige rehabiliteringen

Publisert 17. sep. 2010 14:55

Formidlingsnettstedet «Språkvansker» er etablert for å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med ulike brukergrupper. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.

Publisert 23. aug. 2010 16:11

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

En kvinne med blondt hår og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Publisert 4. apr. 2022 11:25

Katta ut av sekken – tilpasning av afasitesten CAT til norsk

En kvinne med blondt hår og briller og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Publisert 8. feb. 2022 10:37

Words for Well-being

Publisert 2. mai 2013 13:45

Fokuset i dette prosjektet ligg på fonologiske, leksikalske og grammatiske ferdigheiter hos personar med CdCS.