Nettsider med emneord «strømmetjenester»

Publisert 5. apr. 2019 16:01
Publisert 23. jan. 2014 16:58

Vi har forsket på publikums live-opplevelser og bruken av nye digitale musikktjenester i perioden 2010-2016. Hovedfunn fra prosjektet er oppsummert her. Vitenskapelige publikasjoner oppdateres også etter prosjektet nå er avsluttet.

Publisert 26. aug. 2010 21:58