Nettsider med emneord «studentdemokrati»

Publisert 17. juni 2010 13:06

Engasjer deg i studentdemokratiet! Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret.