Personer med emneord «sykefravær»

Navn Telefon E-post Emneord
Brevig, Ingebjørg Lunde Førstekonsulent +47 22856168 +47 45258784 (mob) i.l.brevig@admin.uio.no Sykefravær, Kontorstøtte, Postmottak, Innkjøp
Eidsheim, Hanne Fengestad Seniorkonsulent +47 22856219 +47 40013057 (mob) h.f.eidsheim@admin.uio.no Sykefravær, NAV- refusjoner, Langtidssyk, Fravær
Emmerhoff, Olaug Fløgstad Seniorkonsulent +47 22841038 o.f.emmerhoff@admin.uio.no Sykefravær, Langtidssyk, NAV-refusjoner, Fravær
Evensen, Trine Bedriftssykepleier +47 22858890 +47 91106569 (mob) trine.evensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidshelse, Rus/AKAN, Målrettede helseundersøkelser
Hagelund, Anniken Instituttleder +47 22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat, Makt-identitet-politikk, Internasjonal migrasjon, sykefravær
Hoaas, Målfrid Kontorsjef +47 22844428 +47 91581132 (mob) malfrid.hoaas@imv.uio.no Administrativ ledelse, Arbeidsavtaler, Ansettelser, Forskningstermin, Personalledelse, Sykefravær, Økonomistyring
Lie, Anna-Lena Bedriftslege +47-22858879 m.a.l.lie@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Sykefravær
Lybäck-Forsbacka, Carolina Bedriftsfysioterapeut +47 22858892 +47 90230095 (mob) carolina.lyback-forsbacka@admin.uio.no Ergonomi, Sykefravær, Arbeidsmiljø, Trening i arbeidstiden, Bedriftshelsetjeneste, Byggesaker
Mollø-Christensen, Inger Kristine Seniorrådgiver +47 22858895 +47 95832727 (mob) i.k.mollo-christensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær
Nesteby, Maria Dana Hansen Seniorrådgiver +47 22844686 +47 90153705 (mob) m.d.h.nesteby@odont.uio.no Personaladministrasjon, rekruttering, HR-regelverk, HR-administrasjon, Ansettelser, Permisjoner, Sykefravær
Nordby, Marianne Avdelingsleder +47 22856233 +47 91690769 (mob) marianne.nordby@admin.uio.no Ledelse, Sykefravær, Foreldrepermisjon, NAV-refusjoner
Opheim, Per Ask Førstekonsulent +47 22856228 p.a.opheim@admin.uio.no NAV-refusjoner, Sykefravær
Risnes, Hilde-Regine Seniorkonsulent +47 95111156 (mob) h.r.risnes@admin.uio.no Sykefravær, NAV-refusjoner
Sandvik, Aina Klemmetvold Seniorkonsulent +47 22841038 +47 41276700 (mob) a.k.sandvik@admin.uio.no Sykefravær, Langtidssyk, Rådgivning, NAV-refusjoner
Søreng, Anne-Grethe Rådgiver +47 22845968 +47 97769614 (mob) a.g.soreng@odont.uio.no Rekruttering, Lov og avtaleverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Permisjoner, Sykefravær, HR-regelverk, HR-administrasjon, HR-portal
Trofimova, Svetlana Rådgiver +47 22859226 +47 46821435 (mob) svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon