Nettsider med emneord «tekstkritikk»

Publisert 6. aug. 2018 11:31
Publisert 4. aug. 2017 10:36
Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29