English version of this page

HR-seksjonen (HR)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P. A. Munchs hus
0313 Oslo
Stedkode 140013