English

Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P.A. Munchs hus
0313 Oslo
Stedkode 140014

Ansatte

Listen inneholder 12 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Baarøy, Fillip-André Rådgiver +47-22854439 +47-91377992 f.a.baaroy@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt
Chausse, Camilla Marie Seniorrådgiver +47-22854844 47234806 (mob) +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Forskningsformidling
Christensen, Olaf Sunde Seniorkonsulent +47-22854651 o.s.christensen@hf.uio.no Internkommunikasjon, Sosiale medier, Kommunikasjon
Hagane, Karoline Rådgiver +47-22854019 karoline.hagane@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Utvikling
Jahr, Ellen Evju Seniorkonsulent +47-22855404 46056582 (mob) +47 46056582 e.e.jahr@ifikk.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Foto
Lade, Eirin Cathrine Seniorkonsulent +47-22850440 e.c.lade@media.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Løken, Petter Avdelingsleder +47-22844860 + 47 -95237474 petter.loken@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør
Nøkling, Vibeke Enstrøm Seniorkonsulent +47-22856939 v.e.nokling@iln.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Sand, Elisabeth Brinch Seniorrådgiver +47-22844862 +47-93247007 (mob) e.b.sand@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler
Stovner, Anne Serikstad Seniorkonsulent +47-22855934 a.s.stovner@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Wilberg, Helene Seksjonssjef +47-22857647 +47-95062371 (mob) helene.wilberg@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Internkommunikasjon, Forskningsformidling.
Øverby, Kari Rådgiver +47-22858159 kari.overby@hf.uio.no Nettrådgiver, Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling