English

Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P.A. Munchs hus
0313 Oslo
Stedkode 140014

Ansatte

Listen inneholder 11 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Chausse, Camilla Marie Seniorrådgiver +47 22854844 +4747234806 (mob) +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Strategisk kommunikasjonsrådgivning
Christensen, Olaf Sunde Seniorkonsulent +47 22854651 o.s.christensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Internkommunikasjon
Hagane, Karoline Rådgiver +47 22854019 +47 936 16 065 karoline.hagane@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Utvikling
Jahr, Ellen Evju Seniorkonsulent +47 22855404 +4746056582 (mob) +47 46056582 e.e.jahr@hf.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Foto
Jenssen, Marius Rådgiver +47 22855934 +47 41679269 marius.jenssen@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Koløen, Ingvild Eikrem Rådgiver +47 22854128 +47 99297370 i.e.koloen@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Lade, Eirin Cathrine Seniorkonsulent +47 22850440 98836906 e.c.lade@media.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Lilleslåtten, Mari Rådgiver +47 22854439 99274535 mari.lilleslatten@hf.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Sosiale medier, Podkast
Løken, Petter Seksjonssjef +47 22844860 + 47 -95237474 petter.loken@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør
Sand, Elisabeth Brinch Seniorrådgiver +47 22844862 +47-93247007 (mob) e.b.sand@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler
Wilberg, Helene Seniorrådgiver +47 22857647 +47 95062371 (mob) helene.wilberg@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Pressekontakt, Samfunnskontakt