English

Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P.A. Munchs hus
0313 Oslo
Stedkode 140014

Ansatte

Listen inneholder 11 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Chausse, Camilla Marie Seniorrådgiver +47-22854844 +4747234806 (mob) +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Strategisk kommunikasjonsrådgivning
Christensen, Olaf Sunde Seniorkonsulent +47-22854651 o.s.christensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Internkommunikasjon
Hagane, Karoline Rådgiver +47-22854019 karoline.hagane@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Utvikling
Jahr, Ellen Evju Seniorkonsulent +47-22855404 +4746056582 (mob) +47 46056582 e.e.jahr@hf.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Foto
Lade, Eirin Cathrine Seniorkonsulent +47-22850440 e.c.lade@media.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Lilleslåtten, Mari Rådgiver +47-22854439 mari.lilleslatten@hf.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Sosiale medier
Løken, Petter Seksjonssjef +47-22844860 + 47 -95237474 petter.loken@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør
Sand, Elisabeth Brinch Seniorrådgiver +47-22844862 +47-93247007 (mob) e.b.sand@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler
Stovner, Anne Serikstad Seniorkonsulent +47-22855934 a.s.stovner@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Wilberg, Helene Seksjonssjef +47-22857647 +47-95062371 (mob) helene.wilberg@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Pressekontakt, Samfunnskontakt
Øverby, Kari Rådgiver +47-22858159 kari.overby@hf.uio.no Nettrådgiver, Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling