English version of this page

Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P.A. Munchs hus
0313 Oslo
Stedkode 140014